Verzendkosten
De verzendingskosten en Bebat bijdragen worden afzonderlijk vermeld.
De prijs
Prijzen in de winkel zijn steeds de correcte prijzen. Voor het afrekenen worden u de prijzen
van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. De
verzendingskosten en Bebat bijdragen worden afzonderlijk vermeld. Als Fietsen Wanneyn BV met
u een bepaalde prijs overeenkomt, is Fietsen Wanneyn BV niet gerechtigd tot verhoging van de
prijs.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de
overeenkomst uiteraard ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere
termijn in de offerte staat vermeld.
Levering en levertermijn
De door Fietsen Wanneyn BV opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook
geen fatale termijnen.
De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering

Blijf op de hoogte