Herroepingsrecht en jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd
Toch niet tevreden?
Voor alle producten gekocht bij Fietsen Wanneyn BV heeft u volgens de Belgische wet betreffende
de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010,
een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van in
ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig
omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product
en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat
verkeren.
Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde
14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of
telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete
verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.
De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en
verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De
verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en
verpakkingsmaterialen dienen bij de retourzending worden gevoegd, evenals uw
bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de
koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd
en teruggestuurd naar afzender.
Fietsen Wanneyn BV betaalt u het complete aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 30
dagen na ontvangst van de goederen terug.
Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn
ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product
ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u geen recht op het
verzakingsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, cd's, dvd's,
software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal)
verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend. Wanneer een product zichtbaar
gebruikt, gedragen of op andere wijze is beschadigd is vervalt uw recht op teruggave van uw
betaling.
Goederen moeten worden teruggestuurd via een Bpost kantoor of in onze winkel.
Uitsluiting herroepingsrecht
Er bestaan bij ons geen uitzonderingen op het herroepingsrecht. De wettelijke
uitzonderingsgronden uit art VI 53 WER zijn dus niet van toepassing.

Blijf op de hoogte